Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68013
Title: Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història
Author: Comas, Mireia
Cantarell, Elena
Soler, Maria, 1977-
Keywords: Història medieval
Paleogeografia
Diplomàtica
Innovacions educatives
Moodle (Fitxer informàtic)
Aprenentatge
Relacions professor-alumne
Issue Date: 26-Nov-2015
Abstract: El projecte que s’ha dut a terme és la continuació del projecte “Disseny de dues assignatures obligatòries del Grau d’Història: revisió dels continguts, Creació de materials i proposta d'avaluació per competències” (2012PID-UB/149). Ambdós projectes tenen com a finalitat donar una coherència i unitat a dues de les assignatures obligatòries que s’imparteixen des del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica: “Història Medieval” i “Paleografia i Diplomàtica”. És a dir, el que es pretén amb aquest projecte, com també amb l’anterior, és coordinar el professorat, evitar els acoblaments i els buits en els plans docents, tant a nivell de continguts històrics com procedimentals, però sobretot millorar els aprenentatges del nostre alumnat. Les accions que s’han dut a terme giren entorn a la coordinació dels equips docents, la redefinició dels plans docents, el disseny de nous instruments d’avaluació i a la creació de materials docents. Els resultats previstos eren la millora dels resultats de l’avaluació acreditativa, reduir la taxa d’abandonament i augmentar la motivació i l’interès de l’alumnat per les nostres matèries. Després d’analitzar els indicadors d’avaluació, podem afirmar que hem assolit bona part dels objectius.
Note: Codi del projecte: 2014PID-UB/005
URI: http://hdl.handle.net/2445/68013
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final_mireia comas via.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons