Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68304
Title: L’Educació emocional com a eina de prevenció : projecte pilot per a alumnes d’educació primària
Author: Castillo Cano, Ma Àngeles
Director/Tutor: Pérez Escoda, Núria
Keywords: Educació emocional
Benestar
Educació sanitària
Educació primària
Intel·ligència emocional
Tesis de màster
Emotional education
Human comfort
Health education
Emotional intelligence
Primary education
Masters theses
Issue Date: 2-Dec-2015
Abstract: El present treball consisteix en el disseny d'un programa d'educació emocional com a eina de prevenció per a la salut adreçat a alumnes de cicle superior de primària. L'autora parteix de la idea que preparar els nens i nenes a identificar i reconèixer les pròpies emocions, aprendre a regular-les i adquirir les habilitats per enfrontar-se a situacions no desitjables, pot ser una via eficaç per a prevenir certs comportaments de risc i tenir cura d'un mateix, un dels factors bàsics per a la prevenció de la salut. El programa es dissenya en el marc de referència de les competències emocionals plantejades pel Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP). L'aplicabilitat del programa té dues fases, una primera on es fa un anàlisi de necessitats de l'alumnat al qual va adreçat el treball i una segona, on s'implanta pròpiament el programa.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2009-2010, Tutor/Tutora: Núria Pérez Escoda
URI: http://hdl.handle.net/2445/68304
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP_M_Angels_Castillo_Cano.pdf13.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons