Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68316
Title: Transversalitat i globalització de la cultura popular en la producció pictòrica contemporània (1990-2014)
Author: Font i Company, Josep Enric
Director/Tutor: Górriz, Lídia
Vilà, Antònia, 1951-
Keywords: Pintura contemporània
Contemporary painting
Cultura popular
Popular culture
Globalització cultural
Cultural globalization
Issue Date: 25-Nov-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta investigació pretén mostrar la transversalitat existent entre la cultura visual popular i la pintura contemporània. Analitza l’obra dels artistes, aporta evidències iconogràfiques i identifica les fonts, posant de manifest la inserció d’imatges de diferents àmbits d’una cultura popular i global. Alhora, la recerca permet veure que la pintura es realitza en un concepte expandit, fent difosa la frontera entre el que considerem els circuits tradicionals del high art i nous àmbits per a la imatge pictòrica. Això facilita visualitzar l’existència d’un artista pintor tot-terreny que treballa en la creació d’imatges bidimensionals travessant disciplines i circuits expositius sense prejudicis. La investigació comprèn una primera part, d’aproximació més teòrica, analitzant les interaccions, transferències iconogràfiques i expansions espacials de la pintura; aquesta ens condueix a una segona part, més pràctica i visual, amb l’estudi de cas de quatre artistes: Judas Arrieta, Enric Font, Sergio Mora i Santiago Morilla, evidenciant les insercions i els processos de transferència en la seva producció.
[eng] This research intends to demonstrate the transversal interferences existing between popular visual culture and contemporary painting. It analyses the work of the artists, with reference to iconographic evidence and identifies sources, showing the insertion of images from different fields of both popular and global cultures. At the same time, the research presents evidence how painting is realizing in a now expanded concept, blurring the borders between what we consider the traditional circuits of high art, and new fields for a pictorial image. This allows for the existence of an artist/painter who creates two-dimensional images that cross disciplines and exhibition circumstances without prejudice. This research comprises a first part, with a more theoretical approach, analyzing processes, iconographic transfers and space expansions in painting. This leads us to a second part, more practical and visual, with the case of study of four artists: Judas Arrieta, Enric Font, Sergio Mora and Santiago Morilla, showing evidence of the insertion and the process of transfer in their production.
URI: http://hdl.handle.net/2445/68316
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JEFiC_TESI.pdf24.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.