Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68319
Title: Víctor Masriera Vila (1875 – 1938). Pedagog de l’Art. Mestre en la didàctica del Dibuix (Anàlisi de la seva metodología)
Author: Prat Paz, Esteve
Keywords: Masriera Vila, Víctor, 1875-1938
Ensenyament de l'art
Art education
Dibuix
Drawing
Gravat
Engraving
Issue Date: 3-Nov-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Estudi i anàlisi referent a la persona, vida i obra de Víctor Masriera Vila (1875-1938) a fi de conèixer i valorar la seva figura i el seu llegat, tot constatant la innovació i influència que varen representar els seus mètodes d’ ensenyament del dibuix dins del context històric, polític, social i artístic en que va viure. Es revisa també la importància que va tenir en la societat de l’ època la validesa de les seves ensenyances, avaluant la vigència en l’ ensenyament del dibuix contemporani. La metodologia i didàctica que va utilitzar, així com també el seu discurs s’ ha aconseguit mitjançant la recerca i consulta diferents fons de informació, així com a través de la recopilació dels seus manuals, articles, conferències i obra artística. Volem finalment revaloritzar la seva personalitat i obra d’ acord amb la importància que va assolir en la seva època, especialment com a pedagog artístic en la matèria de dibuix.
URI: http://hdl.handle.net/2445/68319
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dibuix

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.EPP_1de18.pdfÍndex453.38 kBAdobe PDFView/Open
02.EPP_2de18.pdfIntroducció111.86 kBAdobe PDFView/Open
03.EPP_3de18.pdfCap. I - Dades biográfiques2.54 MBAdobe PDFView/Open
04.EPP_4de18.pdfCap. II - Context històrico-polític196.54 kBAdobe PDFView/Open
05.EPP_5de18.pdfCap. III - Context artístic180.16 kBAdobe PDFView/Open
06.EPP_6de18.pdfCap. IV - Context pedagògic439.15 kBAdobe PDFView/Open
07.EPP_7de18.pdfCap. V-1161.79 kBAdobe PDFView/Open
08.EPP_8de18.pdfCap. V-210.78 MBAdobe PDFView/Open
09.EPP_9de18.pdfCap. V-35.64 MBAdobe PDFView/Open
10.EPP_10de18.pdfCap. V-487.71 MBAdobe PDFView/Open
11.EPP_11de18.pdfCap. VI - Conclusió209.47 kBAdobe PDFView/Open
12.EPP_12de18.pdfCap VII-VIII - Bibliografia196.79 kBAdobe PDFView/Open
13.EPP_13de18.pdfCap. IX - Agraïments96.13 kBAdobe PDFView/Open
14.EPP_14de18.pdfApèndix documental154.85 MBAdobe PDFView/Open
15.EPP_15de18.pdfApèndix - Cartes35.54 MBAdobe PDFView/Open
16.EPP_16de18.pdfApèndix - Articles89.74 MBAdobe PDFView/Open
17.EPP_17de18.pdfApèndix - Conferències178.48 MBAdobe PDFView/Open
18.EPP_18de18.pdfApèndix complementari161.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.