Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68427
Title: Implementació d’un programa d’Educació Emocional a 6è EP. Educació emocional per a la resolució positiva dels conflictes
Author: Collado Temprado, Laura
Director/Tutor: Molina, M. Cruz (María Cruz)
Keywords: Educació emocional
Benestar
Educació primària
Gestió de conflictes
Intel·ligència emocional
Tesis de màster
Emotional education
Human comfort
Primary education
Conflict management
Emotional intelligence
Masters theses
Issue Date: 14-Dec-2015
Abstract: El present treball planteja el desenvolupament d'un programa per entrenar la intel·ligència emocional enfocada a la resolució de conflictes amb un grup d'alumnes de 6è de primària. La intenció del programa és dotar als alumnes de la màxima informació possible sobre què són les emocions, reconèixer-les, sobre com poden mínimament gestionar-les per a poder tenir unes relacions més sanes, gràcies a ser més assertius i més empàtics. L'autora, en primer lloc, planteja un marc teòric des del que fonamenta l'estructura del programa (detallant objectius, continguts i estratègies d'avaluació) per acabar extraient unes conclusions de l'experiència.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor/Tutora:Mª Cruz Molina Garuz
URI: http://hdl.handle.net/2445/68427
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar [Presencial]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP_Laura_Collado.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons