Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68429
Title: La tutoria com a eina de benestar
Author: Garcia Cabello, Maria Júlia
Director/Tutor: Portell i Llorca, Antoni
Keywords: Educació emocional
Benestar
Tutoria (Ensenyament)
Tesis de màster
Emotional education
Human comfort
Tutoring (Teaching)
Masters theses
Issue Date: 14-Dec-2015
Abstract: El present treball planteja un projecte d'educació emocional enfocat a alumnes de 3er de primària que té com a objectiu treballar dins del pla d’acció tutorial (PAT), a través d’unes activitats educatives on les emocions estan implícites, per tal de que els infants puguin prendre consciència de les seves emocions i puguin posar-les un nom en el moment que les senten i que puguin aplicar estratègies de regulació en cas de necessitar-ho. El treball s'estructura de la següent manera: un marc teòric, descripció del programa (context, necessitats identificades, objectius, temari, metodologia, aplicació i avaluació)i conclusions.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor/Tutora: Antoni Portell i Llorca
URI: http://hdl.handle.net/2445/68429
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar [Presencial]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP_Maria_Julia_Garcia.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons