Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68433
Title: Les competències emocionals, l’engagement i la satisfacció amb la vida dels educadors/es socials de Catalunya
Author: Sala Ruiz, Núria
Director/Tutor: Pérez Escoda, Núria
Keywords: Educació emocional
Educació social
Benestar
Compromís (Filosofia)
Satisfacció
Tesis de màster
Emotional education
Social education
Human comfort
Engagement (Philosophy)
Satisfaction
Masters theses
Issue Date: 14-Dec-2015
Abstract: El present treball és una recerca sobre les competències emocionals, l’engagement i la satisfacció amb la vida de 272 educadors i educadores socials de Catalunya.El propòsit d’aquest recerca és avaluar el nivell de desenvolupament de les competències emocionals, el nivell de vinculació amb la feina (engagement) i el grau de satisfacció amb la vida dels educadors i educadores socials, i comprovar si hi ha alguna relació entre aquestes variables. La recerca també intenta veure si hi ha diferències en aquesta relació en funció del gènere, el temps d’experiència professional i l’estabilitat laboral. La autora estructura el treball en sis blocs: introducció, fonamentació teòrica, descripció de la recerca, conclusions, bibliografia i annex.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor/Tutora: Núria Pérez Escoda
URI: http://hdl.handle.net/2445/68433
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP_Nuria_Sala.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons