Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68476
Title: Una diagnosi de la situació actual de la hisenda dels municipis de Catalunya
Author: Espasa Queralt, Marta
Vilalta, Maite
Keywords: Finances locals
Despeses públiques
Municipis
Legislació
Local finance
Public expenditures
Municipal corporations
Legislation
Issue Date: 2013
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: L'objectiu del present article és fer una diagnosi de la situació econòmica de la hisenda dels municipis de Catalunya, amb la finalitat de detectar els principals problemes i aportar elements de reflexió sobre quins aspectes s'haurien de modificar davant d'una reforma del marc regulador dels governs locals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/ne_101_espasa_vilalta.pdf
It is part of: Nota d'Economia, 2013, vol. 2013, num. 101, p. 9-31
URI: http://hdl.handle.net/2445/68476
ISSN: 0213-3644
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
635150.pdf11.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons