Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68482
Title: Federalisme Fiscal: què en podem aprendre?
Author: Vilalta, Maite
Keywords: Federalisme
Política fiscal
Federalism
Fiscal policy
Issue Date: 2010
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Parlar de federalisme fiscal vol dir parlar de repartiment de competències i ingressos entre els diferents nivells de governs que formen un estat. Aquest repartiment no es pot fer de qualsevol manera, ja que per garantir un bon funcionament cal que es compleixin una sèrie de principis i de pautes. Es tracta d'un repartiment de responsabilitats i de capacitat de decisió sobre competències i ingressos. Per tant, l'encert o no a l'hora de fer-lo, i com fer-lo, pot tenir clares conseqüències per a la vida diària dels ciutadans. Es decideix, per exemple, qui serà competent (qui tindrà la responsabilitat) sobre la sanitat, l'educació, la seguretat, l'habitatge, les carreteres, etc. És evident, doncs, que som davant d'un tema complex, però no per això irresoluble, i que està estretament lligat a la configuració d'una determinada estructura d'estat. Atesa la seva importància, cal no desaprofitar ni les reflexions ni les aportacions dels qui ja hi han pensat (la literatura hisendística), ni les experiències dels altres. Aquest escrit té, precisament, com a objectiu fer una breu aproximació dels conceptes bàsics del federalisme fiscal per comprovar fins a quin punt es compleixen o no a casa nostra.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActivitatParlamentaria/article/view/185959
It is part of: Activitat Parlamentària , 2010, vol. 2010, num. 21, p. 23-31
URI: http://hdl.handle.net/2445/68482
ISSN: 1577-7162
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
577898.pdf142.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.