Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68511
Title: La moralitat dels clergues i laics als comtats de Pallars a través de les visites pastorals de 1314 i 1315
Author: Palau i Baduell, Josep M.
Director: Baiges i Jardí, Ignasi J. (Ignasi Joaquim)
Keywords: Civilització medieval
Ètica
Sacerdots
Seglars
Pallars (Catalunya)
Tesis de màster
Medieval civilization
Ethics
Priests
Laity
Pallars (Catalonia)
Masters theses
Issue Date: Jan-2009
Abstract: L’objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi de la moralitat dels clergues i dels laics als comtats de Pallars a través de la visita pastoral efectuada pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona, Guillem de Rocabertí (1309-1315), a les parròquies d’aquest territori els anys 1314 i 1315. Com a conseqüència de la mateixa naturalesa de la font, en la qual les referències són més aviat minses, s’ha decidit abastar un territori prou ampli però que alhora permetés de fer una aproximació precisa ja que només s’han conservat dues visites pastorals d’aquesta contrada en el segle XIV. S’ha tingut en compte, per a la selecció del territori, les actuals comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, les quals, en gran part, corresponen al domini dels comtats de Pallars al segle XIV. Pel mateix motiu també s’ha procurat cenyir-se a la divisió eclesiàstica d’aquest territori que hom pot observar en l’acta de visita: ardiaconat de Tremp, deganat de Montenartró i deganat de Cardós. Com ja hem mencionat, la principal font per a la realització d’aquest treball ha estat la mateixa visita pastoral que avui dia es conserva a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Es composa de vuit volums, dels quals, per al nostre estudi, hem emprat el IV i el V, que són els que inclouen les visites al territori objecte de la nostra investigació...
Note: Treballs Finals del Màster de Cultures Medievals, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2009, Tutor: Ignasi J. Baiges i Jardí
URI: http://hdl.handle.net/2445/68511
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Palau.pdf4.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons