Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68581
Title: Les competències emocionals i les dificultats quotidianes a l’adolescència. Existeix alguna correlació?
Author: Viñals Albiol, Marta
Director: Pérez Escoda, Núria
Keywords: Educació emocional
Benestar
Adolescència
Tesis de màster
Emotional education
Human comfort
Adolescence
Masters theses
Issue Date: 23-Dec-2015
Abstract: El present treball és una recerca sobre com les dificultats quotidianes en els adolescents i les competències emocionals es poden veure relacionades. L'autora defensa que trobar la possible relació entre ambdues variables pot obrir camí cap a una nova justificació i pot posar l'atenció en la importància que l'educació emocional té pels adolescents i la necessitat de potenciar-la als instituts i a altres institucions educatives. En el projecte es fa una anàlisis sobre el grau de competències emocionals i de les dificultats quotidianes per separat d'una mostra d'adolescents, per poder finalment establir les correlacions entre ambdues variables.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor/Tutora: Núria Pérez Escoda
URI: http://hdl.handle.net/2445/68581
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROJECTE PEEB MARTA VIÑALS.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons