Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68670
Title: Coneixements previs i aprenentatge de l'estadística bàsica en quatre graus de ciències de la salut
Author: Carrasco Jordan, Josep Lluís
Abellana Sangrà, Rosa Mari
Jover Armengol, Lluís de
Keywords: Estadística
Aprenentatge
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Statistics
Learning
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En els quatre graus d’Odontologia, Podologia, Nutrició Humana i Dietètica i Ciències i Tecnologia dels Aliments, la formació bàsica en Estadística s’imparteix en el si d’una assignatura troncal de 6 ECTS situada en el primer o segon semestre del pla d’estudis. Els continguts corresponents a l’estadística suposen, en els quatre casos, aproximadament un 50% de l’assignatura, és a dir, 3 ECTS. En aquestes assignatures ens trobem amb un alumnat, majoritàriament de nou ingrés, que teòricament ja ha treballat algunes competències pròpies de l’estadística abans d’accedir als estudis universitaris. Aquestes competències corresponen principalment a conceptes d’estadística descriptiva i càlcul de probabilitats. Així doncs, cal esperar que l’alumnat iniciï el curs amb uns coneixements ja assolits d’aquests temes i, per tant, es pot hipotetitzar que l’increment de coneixements hauria de ser superior en aquells altres temes que l’alumne no ha treballat prèviament durant l’ensenyament secundari. Amb l’objectiu de mesurar els coneixements inicials i el seu increment a la finalització del curs vàrem dissenyar un qüestionari amb preguntes bàsiques que cobrien els diferents apartats del temari. Aquest qüestionari va ser respost per tot l’alumnat (avaluació continuada) dels quatre graus dues vegades, a l’inici i al final del curs. En aquesta comunicació es descriuen el resultats de les puntuacions inicials del qüestionari i el seu increment al final del curs, en funció del graus analitzats i la via d’accés al grau.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/68670
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carrasco.pdfPòster720.2 kBAdobe PDFView/Open
Carrasco_resum.pdfResum20.39 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons