Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68852
Title: Redactar casos clínics millora el rendiment acadèmic dels estudiants de Microbiologia Clínica
Author: Rius Bofill, Núria
Keywords: Històries clíniques
Microbiologia mèdica
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Diagnòstic de laboratori
Medical records
Medical microbiology
Medical sciences
Teaching
Congresses
Laboratory diagnosis
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L’assignatura Microbiologia i Parasitologia clíniques del grau de Farmàcia està enfocada en el diagnòstic de laboratori de les malalties infeccioses. Per promoure la participació activa dels alumnes de Microbiologia clínica es va proposar als estudiants del grup T1 dels cursos 2012/13 i 2013/14 la redacció de casos clínics. El primer curs es van establir tres temes en concret. Després de les classes teòriques del primer i segon tema es resolien a classe els casos clínics proposats per la professora com a exemple. Pel tercer tema la professora no va posar cap exemple, de manera que només es van resoldre a classe els casos proposats pels estudiants. Tots els casos eren debatuts a classe i, un cop corregits, eren publicats al campus virtual. Van participar el 81,6% dels alumnes i van redactar 81 casos clínics. El gran volum de feina que va suposar aquesta activitat, tant per als alumnes com per la professora, va aconsellar que per al curs 2013/14 l’activitat fos voluntària i només es redactés un cas clínic per estudiant. La participació en l’activitat va ser del 50% i van redactar 23 casos clínics. Per al curs 2014/15, no s’ha proposat aquesta activitat, però els alumnes matriculats han tingut accés als casos clínics proposats pels estudiants dels cursos anteriors. S’ha comparat el rendiment dels estudiants que van participar en l’activitat els cursos 2012/13 i 2013/14 amb el rendiment dels estudiants que no han dut a terme aquesta activitat. El percentatge d’aprovats entre els alumnes que van redactar casos clínics va ser del 68% (2012/13) i 87% (2013/14), amb una nota mitja de 6,85 i 7,36, respectivament. El rendiment dels alumnes no participants en l’activitat va ser molt inferior, el 0% (2012/13) i el 43,5% (2013/14) van superar l’assignatura, aquests amb una nota mitja de 6,37. Tenint en compte els tres cursos, la nota mitja dels 53 alumnes que van redactar algun cas clínic (cursos 2012/13 i 2013/14) ha estat de 6,34 i la dels que no ho han fet (n=92; cursos 2012/13, 2013/14 i 2014/15) ha estat de 5,32.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/68852
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N Rius.pdfPòster367.98 kBAdobe PDFView/Open
Rius Bofill.pdfResum21.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons