Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68871
Title: Nanocàpsules polimèriques per a l'alliberament controlat de fàrmacs
Author: Cuscó, Cristina
Rocas, Josep
García Gómez, Jordi
Nicolás Galindo, Ernesto
Keywords: Nanotecnologia
Materials nanoestructurats
Medicaments d'alliberament retardat
Medicaments antineoplàstics
Microencapsulació
Nanotechnology
Nanostructured materials
Delayed-action drugs
Antineoplastic agents
Microencapsulation
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El càncer és una de les malalties que causa més morts als països desenvolupats. En aquest article s'ofereix un resum dels diferents tractaments d'aquesta malaltia, els quals han anat evolucionant cap a teràpies cada vegada més dirigides. Les innovacions en quimioteràpia, i més específicament les relacionades amb els nanomaterials, tenen com a objectiu modificar les propietats dels fàrmacs per tal d'incrementar-ne l'índex terapèutic, reduir-ne els efectes secundaris i millorar la qualitat de vida del pacient. Dins d'aquest context es presenta el treball que s'està desenvolupant a l'empresa Ecopol Tech, SL, en col·labo- ració amb la Universitat de Barcelona, basat en la preparació de nanocàpsules polimèriques com a materials intel·ligents per a l'alliberament controlat de molècules citotòxiques.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.01.62
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2015, num. 14, p. 25-36
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.01.62
URI: http://hdl.handle.net/2445/68871
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
656262.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons