Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68895
Title: Introducció a la teoria de semigrups i aplicació a equacions en derivades parcials d'evolució lineals
Author: García Serrano, Cristian
Director/Tutor: Tatjer i Montaña, Joan Carles
Keywords: Equacions en derivades parcials
Equacions diferencials el·líptiques
Programari
Treballs de fi de grau
Anàlisi funcional
Semigrups
Partial differential equations
Elliptic differential equations
Computer software
Bachelor's thesis
Functional analysis
Semigroups
Issue Date: 30-Jun-2015
Abstract: Semigroup theory is a useful tool for solving linear evolution PDF’s. We’ll prove its effectiveness and see how this theory applies. This theory is constructed from Real and Functional Analysis theory.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2015, Director: Joan Carles Tatjer Montaña
URI: http://hdl.handle.net/2445/68895
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria335.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons