Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68930
Title: Activitat culinària-nutricional amb persones grans diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu (deteriorament de la memòria entre d'altres)
Author: Torrado, Xavier
Keywords: Persones grans
Trastorns de la memòria
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Nutrició
Dietètica
Older people
Memory disorders
Medical sciences
Teaching
Congresses
Nutrition
Dietetics
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Introducció: Estudiants de l’assignatura de Treball dirigit (6c) del Grau de Nutrició Humana i Dietètica han realitzat activitats en l’associació AJUDAM-PREDEGENT (Prevenció-Dependència-Gent Gran). Aquesta associació treballa en el desenvolupament d’un programa d’estimulació cognitiva per persones diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu (pèrdua de memòria diagnosticada) que intenten continuar la seva vida amb plena normalitat malgrat les dificultats que la naturalesa de la malaltia comporta. Els estudiants, supervisats per l’equip de l’Associació AJUDAM-PREDEJEM, han dissenyat i realitzat tallers de temàtica culinària-nutricional¸ en el marc dels ”Tallers de la memòria”, amb la finalitat que la cuina i/o la nutrició esdevingui en una eina de útil per treballar la memòria. Objectius: Dissenyar activitats /tallers per una alimentació saludable Aprendre a dissenyar tallers, amb un equip multidisciplinari, per treballar la memòria Valorar el servei de càtering de l’associació. Punts forts i punts febles. Descripció: Primerament van participar com a observadors en les dinàmiques/ activitats ja establertes del centre, per conèixer les característiques del grup i poder dissenyar i realitzar les sessions. Seguidament, els estudiants van definir els objectius específics de cada sessió y la planificació de la tasca, conjuntament amb l’equip de l’associació. Finalment, es van realitzar 7 sessions d’una hora, amb una estructura comuna molt ben definida, amb rutines i sense canvis per facilitar el seu seguiment als pacients. Paral•lelament, els estudiants van realitzar el seguiment del servei de dinars, per valorar de l’estructura del càtering, el seu funcionament, els menús i l’adequació d’aquest servei a les característiques d’aquesta població. Conclusions: Des de l’associació es valora molt positivament la capacitat dels estudiants per connectar amb el perfils dels pacients, d’equilibrar els tallers i els temes a tractar amb la capacitat cognitiva dels mateixos i de preparar correctament les diferents sessions. Han mostrat empatia i capacitat per adaptar-se al grup. Els estudiants manifesten que ha esta una tasca laboriosa, no exempta de dificultats però molt enriquidora.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/68930
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
X. Torrado.pdfPòster1.28 MBAdobe PDFView/Open
Torrado Activitat culinària.pdfResum22.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons