Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69057
Title: Mares sobrecarregades. Factors que causen més dedicació de les mares en el treball domèstic
Author: Julià Cano, Albert
Escapa, Sandra
Keywords: Estudis de gènere
Economia domèstica
Llar
Gender studies
Home economics
Home
Issue Date: 2014
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: Utilitzant dades d'una mostra de 1.926 famílies formades per tots dos progenitors (pare i mare) i almenys un fill, s'ha examinat la relació que hi ha entre les característiques familiars (recursos, disponibilitat de temps, factors sociodemogràfics, característiques de les parelles i individuals) i les càrregues domèstiques de les mares a Catalunya. Aquesta mostra s'ha analitzat mitjançant regressions logístiques, per tal de trobar els perfils de les mares que són més propenses a dedicar una gran quantitat d'hores fent les tasques de la llar. A partir d'investigacions prèvies, s'hi plantegen diferents elements explicatius: la disponibilitat de temps, els recursos relatius, la situació professional i la influència de la participació domèstica de la parella. Els resultats confirmen una relació significativa entre els recursos relatius i la disponibilitat de temps de la mare pel que fa a la seva dedicació a la llar, la qual cosa dóna suport a les perspectives econòmiques de la distribució de les tasques de la llar i de la ideologia tradicional dels rols de gènere. No obstant això, els resultats també mostren que la presència d'homes cooperatius no només no implica una reducció de la jornada domèstica de les seves parelles, sinó que també augmenta la probabilitat d'una dedicació més gran de les mares. Això es deu al fet que la distribució de les tasques domèstiques en algunes llars respon més a una estratègia parental comuna, basada en la inversió de temps a la llar i en les relacions intergeneracionals, que no pas a una negociació basada en «el que faci l'un no cal que ho faci l'altre».
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.612
It is part of: Papers. Revista de Sociología, 2014, vol. 99, num. 2, p. 235-259
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.612
URI: http://hdl.handle.net/2445/69057
ISSN: 0214-7823
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
641677.pdf290 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons