Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69063
Title: El régim jurídic de l'habitatge familiar en situacions de crisi matrimonial
Author: Espiau Espiau, Santiago
Keywords: Habitatge
Dret de família
Règim matrimonial
Housing
Domestic relations
Husband and wife
Issue Date: 2014
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'objectiu d'aquest article és analitzar la configuració del règim jurídic de l'habitatge fa­miliar en situacions de crisi matrimonial després de l'aprovació del Codi civil de Catalunya (CCCat). Per aquest motiu, s'estudien detingudament tots els canvis normatius que han estat introduïts recentment per tal de resoldre els problemes relacionats amb l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar.
Note: Reproducció del document publicat a: 10.2436/20.3004.02.45
It is part of: Revista Catalana de Dret Privat, 2014, vol. 14, p. 9-25
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.3004.02.45
URI: http://hdl.handle.net/2445/69063
ISSN: 1695-5633
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
649216.pdf211.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons