Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69065
Title: Estudi de l’aplicabilitat del model de recollida Porta a Porta en municipis de més de 10.000 habitants a Catalunya
Author: Camacho Sevilla, Luis
Director/Tutor: Alió, M. Àngels (Maria Àngels)
Keywords: Geografia humana
Recollida de residus
Catalunya
Treballs de fi de grau
Human geography
Refuse collection
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: L'objecte d'estudi d'aquest treball rau en el funcionament del sistema de recollida Porta a Porta en municipis mitjans i grans, amb més de 10.000 habitants. Aquest sistema està implantat de manera parcial o total en més de 100 municipis de Catalunya amb una estimació que supera els 300.000 habitants que disposen d'aquest servei en tot Catalunya. Els resultats de recollida selectiva en aquests municipis són realment bons, amb unes qualitats de la brossa i una conscienciació ambiental per part dels ciutadans molt alts.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Dra. Mª Àngels Alió Torres
URI: http://hdl.handle.net/2445/69065
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Camacho_Sevilla.pdf933.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons