Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69070
Title: La fitxa molecular: una eina d'autoaprenentatge i d'avaluació continuada de Biologia Molecular
Author: Saura Martí, Josep
Rodríguez Allué, Manuel José
Vidal Taboada, José Manuel
Keywords: Autoaprenentatge
Avaluació contínua
Biologia molecular
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Self-culture
Continuous evaluation
Molecular biology
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Tradicionalment la principal font de nou coneixement en Biologia Molecular han estat els articles científics. Cada vegada més, però, una part important d’aquesta nova informació es troba dipositada en bases de dades. Amb l’objectiu de familiaritzar l’estudiant tant amb els articles científics com amb les bases de dades de Biologia Molecular hem dissenyat una activitat d’avaluació continuada, anomenada Fitxa Molecular, pels estudiants de “Biologia Molecular” del grau de Medicina i de “Bioquímica” del grau d’Enginyeria Biomèdica. El treball consisteix en trobar una sèrie de dades sobre DNA, mRNA, proteïna i funció d’un gen assignat. El treball progressa durant el curs paral·lelament als continguts de les classes teòriques mitjançant una sessió inicial de presentació, 4 sessions de seguiment i introducció de noves tasques i una sessió final d’avaluació. El treball es realitza en grups de 3-4 estudiants, la presentació es fa de forma oral i la qualificació obtinguda suposa un 20% de la nota final de l’assignatura. En l’activitat es treballen les bases de dades NCBI...
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/69070
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Ciències Fisiològiques)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saura.pdfPòster643.14 kBAdobe PDFView/Open
Saura_resum.pdfResum21.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons