Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69136
Title: Prevenció d'RNM causats per PRM de seguretat: ajust posològic de medicaments en ancians polimedicats amb funció renal disminiuïda atesos a les farmàcies comunitàries
Author: Via Sosa, Ma. de los Ángeles
Lopes, Natali
Ferrerira, W. C.
March Pujol, Marian
Keywords: Prescripció de medicaments
Atenció farmacèutica
Farmàcies
Persones grans
Insuficiència renal
Drug prescribing
Pharmacy practice
Drugstores
Older people
Renal insufficiency
Issue Date: Oct-2011
Publisher: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Abstract: El creixement constant de la població de gent gran ha portat un increment de l'ús dels medicaments i ha originat la denominada polimedicació, principalment a causa del nombre de malalties cròniques associades a aquesta franja d'edat i del deteriorament fisiològic i natural de l'organisme. (1) El càlcul és que l'any 2015, a Catalunya, el percentatge de persones de més de 65 anys superarà el 18,5% i les persones de més de 80 anys seran aproximadament un 5,6% de la població. (2) La mitjana del nombre de medicaments utilitzats per les persones grans oscil·la entre 2 i 5 i pot augmentar si tenim en compte els medicaments que no necessiten prescripció mèdica. (3) Es calcula que un 65% de la gent gran té prescrits tres o més medicaments i un 30% més de cinc. (4) Si bé els medicaments estan formulats amb criteris de protecció i seguretat, els riscos associats a la utilització sempre són presents. La utilització correcta requereix un balanç favorable i individual de la relació benefici i risc que aquests medicaments poden produir. La seguretat n'és una part primordial i defineix en sentit positiu l'absència de toxicitat o de riscos. (5) Actualment, la seguretat del pacient es considera un tret essencial de la qualitat assistencial i la manca d'aquest tret podria comprometre negativament dimensions com l'efectivitat terapèutica...
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.cofb.org/web/guest/circular-farmaceutica
It is part of: Circular Farmacèutica, 2011, vol. 69, num. 4, p. 147-161
URI: http://hdl.handle.net/2445/69136
ISSN: 0009-7314
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Comunicacions a congressos (Bioquímica i Biomedicina Molecular)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604058.pdf448.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.