Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69152
Title: Assegurament de la qualitat a la unitat de laboratoris docents de la Facultat de Farmàcia: contribució a la millora de la docència pràctica
Author: Rodríguez Lagunas, María José
Martín Venegas, Raquel
Fisa Saladrigas, Roser
Ferrer i Roig, Ruth
Prat, J
Keywords: Laboratoris d'aprenentatge
Eficàcia de l'ensenyament
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Farmàcia
Learning laboratorios
Effective teaching
Medical sciences
Teaching
Congresses
Pharmacy
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Un dels objectius de la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona és millorar les competències dels futurs graduats de la facultat mitjançant la formació addicional que es deriva de la implantació del sistema de gestió de la qualitat en els laboratoris docents. Aquesta formació transversal que es posa a l’abast dels estudiants pretén millorar els coneixements en qualitat, seguretat, salut i medi ambient mitjançant la gestió integrada dels laboratoris de pràctiques. Aquest sistema de gestió ha donat lloc al reconeixement per part de la European Foundation for Quality Management amb el segell “Compromís cap a l’excel•lència europea 200+” a l’any 2013. Dins d’aquest sistema i amb la finalitat d’assegurar i millorar contínuament la qualitat total a la ULD i contribuir així a la millora de la docència pràctica, es recullen i s’analitzen indicadors de percepció i de funcionament. Així, la informació que s’obté prové de diferents vessants: la percepció dels estudiants, professors i coordinadors de pràctiques i la informació provinent dels indicadors interns de la ULD. Totes aquestes dades estan interrelacionades i aporten informació complementària de manera que el resultat final esdevé més objectiu. Per exemple, els resultats de l’enquesta dels estudiants dels darrers 4 cursos acadèmics posen de manifest una mancança pel que fa a determinats coneixements sobre la segregació de residus que, tot i les diferents iniciatives per part de la ULD, encara no s’ha pogut solucionar. Aquesta mancança, a més, s’ha pogut confirmar amb el control que la ULD fa dels contenidors de residus dels laboratoris i coincideix amb la percepció dels coordinadors i dels professors. L’anàlisi dels indicadors, dona lloc a propostes de millora que sovint es poden posar en marxa en el marc d’un projecte d’innovació docent. Aquest ha estat el cas del projecte mediambiental que s’ha endegat recentment (2014PID-UB/049) i que té com a objectiu la millora del coneixement dels estudiants i dels professors del sistema de gestió de residus de la UB.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/69152
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)
Comunicacions a congressos (Ciències Fisiològiques)
Comunicacions a congressos (Bioquímica i Fisiologia)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
assegurament_Rodriguez Lagunas.pdfPòster2.03 MBAdobe PDFView/Open
Rodriguez Lagunas - assegurament.pdfResum22.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons