Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69158
Title: Laboratori d'habilitats: aprenentatge i avaluació dels continguts pràctics de Fisiologia Humana
Author: Rodríguez Lagunas, María José
Soler-Martín, Carla
Corral Ansa, Luisa
Javierre Garcés, Casimiro F.
Llorens i Baucells, Jordi
Barbany, Joan Ramon
Keywords: Laboratoris d'aprenentatge
Avaluació
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Fisiologia humana
Learning laboratorios
Evaluation
Medical sciences
Teaching
Congresses
Human physiology
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Un dels reptes en els ensenyaments amb docència pràctica és avaluar els coneixements i les habilitats que els estudiants adquireixen al laboratori. En aquest sentit, els estudiants de Ciències Mèdiques Bàsiques, actualment Ciències Biomèdiques, durant els cursos 11-12 i 13-14 van participar en el laboratori d’habilitats de l’assignatura Fisiologia Humana I i II. El laboratori d’habilitats consisteix en un laboratori que disposa dels equips i materials que es fan servir a les pràctiques de l’assignatura i que està a lliure disposició dels estudiants en un horari concret. Un cop realitzades les pràctiques, els estudiants poden participar lliurement en el laboratori d’habilitats per consultar dubtes i practicar les habilitats que han adquirit durant el normal desenvolupament de les pràctiques i que seran objecte d’avaluació. L’avaluació es realitza en el mateix laboratori d’habilitats i consisteix en un examen escrit i oral sobre els continguts de pràctiques, a més d’una demostració de les habilitats adquirides. Les habilitats ponderen un 10% en l’avaluació continuada i són avaluades mitjançant una rúbrica que permet al professorat puntuar objectivament l’estudiant. Un cop realitzat l’examen pràctic els estudiants van ser enquestats per tal de conèixer la seva opinió respecte al “laboratori d’habilitats” i al nou sistema d’avaluació de la docència pràctica. La majoria d’estudiants creuen que el laboratori d’habilitats els ha fet treballar i comprendre millor els continguts de les pràctiques (obtenint una puntuació de 4.2 de mitjana dels dos cursos, sobre 5), prefereixen aquest mètode d’avaluació enfront al tradicional, basat en preguntes a l'examen teòric (4.6 sobre 5), els ha resultat interessant (4.4 sobre 5) i globalment l’experiència els ha resultat satisfactòria (4.5 sobre 5). Les puntuacions obtingudes en l’examen d’habilitats han estat de 8,5 sobre 10 (de mitjana en els darrers 2 cursos). Així, es pot concloure que aquesta metodologia docent, àmpliament acceptada pels estudiants, permet reforçar i avaluar les habilitats treballades al laboratori.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/69158
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Ciències Fisiològiques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laboratori.pdfPòster1.23 MBAdobe PDFView/Open
Laboratori - Rodriguez Lagunas.pdfResum22.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons