Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69239
Title: Cartografia urbana al municipi de Badalona des de la Restauració fins a la Segona República
Author: Gràcia Vila, Jordi
Director/Tutor: Nadal, Francesc, 1958-
Keywords: Geografia humana
Cartografia urbana
Història de la cartografia
Badalona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Human geography
Urban cartography
History of city planning
Badalona (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: El present Treball Final de Grau titulat “Cartografia urbana al municipi de Badalona des de la Restauració fins a la Segona República”, pertany a la temàtica relacionada amb la Cartografia Històrica. La ciutat escollida ha estat Badalona, mentre que el període analitzat és el de la Restauració Borbònica, anys 1874 i 1931, i la Segona República, anys 1931 i 1939. Evidentment, aquest períodes marquen una primera referència, doncs la història no és autònoma en si mateixa, ja que presenta una interconnexió màxima i tot un seguit de relacions causa-efecte. Així doncs, en algun moment es presentaran realitats anteriors als períodes estudiats per tal d’entendre les conseqüències dels fets ocorreguts en el moment.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Francesc Nadal i Piqué
URI: http://hdl.handle.net/2445/69239
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jordi_Gracia.pdf9.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons