Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69252
Title: Crowdsourcing a les institucions de la memòria: les transcripcions massives
Author: Alcalà Ponce de León, Mireia
Director: Llueca, Ciro
Keywords: Digitalització
Arxius
Treballs de fi de grau
Biblioteques
Museus
Crowdsourcing
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: El treball pretén recollir i analitzar els principals projectes de crowdsourcing sobre transcripcions massives realitzats a nivell internacional, amb l’objectiu de comparar-los i determinar els punts forts i les bones pràctiques de cada projecte. A banda, també vol incidir en el perquè es creen aquests tipus de projectes i quines són les raons per les quals els voluntaris hi participen. Els objectius del treball són els següents: - Definir el concepte de crowdsourcing i mostrar les diferents tipologies que se’n deriven. - Recopilar informació sobre projectes de transcripció massiva duts a terme a les institucions de la memòria, tant a nivell internacional com nacional. - Definir la motivació i les tipologies del voluntariat. - Elaborar unes bones pràctiques a l’hora d’executar una acció de crowdsourcing de transcripció massiva.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Ciro Llueca i Fonollosa
URI: http://hdl.handle.net/2445/69252
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_MireiaAlcala_CrowdsourcingTranscripcionsMassives.pdf5.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons