Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69377
Title: Desenvolupament d’una aplicació per a l’aprenentatge i la docència de l’Estadística Bayesiana
Author: Busquets Alba, Núria
Director: Puig, Xavier (Puig Oriol)
Marco Almagro, Lluís
Keywords: Estadística bayesiana
Programació (Ordinadors)
Internet en l'ensenyament
Tesis
Bayesian statistical decisión
Computer programming
Internet in education
Theses
Issue Date: Feb-2016
Abstract: Des de començaments del 2015, el departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politènica de Catalunya du a terme un projecte per desenvolupar una aplicació de lliure distribució per facilitar l’aprenentatge de l’estadística en l’educació secundària. L’aplicació s’anomena StatClip. Basant-se en la interfície d’usuari creada, en aquest projecte es desenvolupa BayesClip, una nova aplicació lliure que faciliti l’aprenentatge de l’estadística Bayesiana en cursos d’iniciació d’aquesta branca. Pel desenvolupament de BayesClip s’estudiarà el llenguatge de programació Shiny, conceptes d’estadística Bayesiana, s’elaborarà una recerca d’aplicacions ja existents, es decidiran i implementaran els elements de l’aplicació i finalment es testarà en alumnes del grau d’estadística per determinar el seu impacte. L’aplicació es pot trobar a https://noctilabium.shinyapps.io/BayesClip/.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2015-2016, Tutors: Xavier Puig i Lluís Marco
URI: http://hdl.handle.net/2445/69377
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Busquets Alba Nuria_1982285_assignsubmission_file_NuriaBusquets_TFG.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons