Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/6941
Title: Els Sistemes MRP (Materials Requirements Planning). Exercici d'MRP pas a pas
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: CIRAX
Problemes i exercicis
Càlcul de les necessitats de materials
Planificació de les necessitats de materials
Explosió de necessitats
Issue Date: 9-Mar-2009
Abstract: Aquest recurs didàctic, que els autors hem denominat exercici tutoritzat, us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució d'un exercici o problema plantejat: en aquest cas, sobre l'aplicació del càlcul de necessitats de materials mitjançant un MRP. En un context en el qual cada vegada més l'alumne esdevé més responsable i protagonista en la seva formació, i on la mera transmissió d'informació del docent cap a l'estudiant deixa pas a un aprenentatge més autònom i autodirigit, els exercicis tutoritzats, entesos com a sistemes instructius d'autoaprenentatge, que mostren a l'alumne la forma (pas a pas) de fer correctament una determinada activitat, resulten molt adequats. L'MRP (Materials Requirements Planning) o Planificació de les Necessitats de Materials és una tècnica informatitzada de gestió d'estocs de fabricació i de programació de la producció, capaç de generar el Pla de Materials a partir d'un Programa Mestre de Producció (PMP). Així, la implementació de l'MRP mitjançant aquest sistema d'exercicis tutoritzats creat pel grup G.IDEA (autors d'aquest recurs didàctic) és especialment adequada en els nous entorns d'aprenentatge universitari. Es tracta d'una eina dissenyada per als estudiants de Direcció de la Producció de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses.
Este recurso didáctico, que los autores hemos denominado ejercicio tutorizado, os mostrará paso a paso y de forma muy clara, ordenada y detallada el procedimiento para la resolución de un ejercicio o problema planteado: en este caso, sobre la aplicación del cálculo de las necesidades de materiales mediante un MRP. En un contexto en el que cada vez más el alumno es más responsable y protagonista de su formación, y en el que la mera transmisión de información del docente hacia el estudiante deja paso a un aprendizaje más autónomo y autodirigido, los ejercicios tutorizados, entendidos como sistemas instructivos de autoaprendizaje, que muestran al alumno la forma (paso a paso) de hacer correctamente una determinada actividad, resultan muy adecuados. El MRP (Materials Requirements Planning) o Planificación de las Necesidades de Materiales es una técnica informatizada de gestión de stocks de fabricación y de programación de la producción, capaz de generar el Plan de Materiales a partir de un Programa Maestro de Producción (PMP). Así, la implementación del MRP mediante este sistema de ejercicios tutorizados creado por el grupo GIDEA (autores de este recurso didáctico) es especialmente adecuada a los nuevos entornos de aprendizaje universitario. Se trata de una herramienta diseñada para los estudiantes de Dirección de la Producción de la titulación de Administración y Dirección de Empresas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/6941
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Animacio_MRP_14-11-08-cor_FAR.swf734.37 kBswfView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons