Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69459
Title: Resultats de l'activitat de lectura crítica d'articles de recerca en la matèria "Introducció a la Metodologia de la Investigació" en el grau d'Infermeria
Author: Seguranyes Guillot, Glòria
Esquinas López, Cristina
Fernández-Ortega, Paz
Muntané, Blanca
Keywords: Literatura científica
Metodologia de la ciència
Infermeria
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Scientific literature
Science methodology
Nursing
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectius: Descriure els resultats del treball de lectura crítica d’articles originals: la temàtica escollida pels alumnes, els resultats quantitatius i el grau de concordança entre l’avaluació de l’exposició oral del docent i l’avaluació entre iguals en la matèria d’Introducció a la Metodologia de la Investigació. Metodologia: Àmbit. Escola d’Infermeria, Universitat de Barcelona. Disseny. Estudi descriptiu transversal. Subjectes. 350 alumnes del segon any del Grau d’Infermeria, en el segon semestre. Activitat acreditativa d’aprenentatges. Els professors van distribuir els diferents dissenys metodològics als grups d’alumnes i aquests escolliren un article del que van fer la revisió crítica, la presentació del treball escrit i oral. La qualificació final constava de les notes del treball escrit, de l’avaluació intragrup, i de les notes de l’exposició oral tan del docent com de l’avaluació entre iguals. Anàlisis. Descriptiu i grau de concordança entre les avaluacions de les exposicions orals dels docent i dels alumnes mitjançant el coeficient de correlació intraclasse (software SPSS V20)...
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/69459
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seguranyes.pdfPòster65.44 kBAdobe PDFView/Open
Seguranyes_resum.pdfResum22.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons