Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69672
Title: La neolitització del Nord-Est de la Península Ibèrica a partir de les datacions de 14(C) i les primeres ceràmiques impreses c.5600-4900 cal BC
Author: Oms Arias, F. Xavier
Director: Petit i Mendizàbal, Maria Àngels, 1952-
Keywords: Neolític
Datació per radiocarboni
Ceràmica antiga
Catalunya
Neolithic period
Radiocarbon dating
Pottery ancient
Catalonia
Issue Date: 9-Oct-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral té com a objectiu analitzar el procés de neollitització al nord-est de la Península Ibèrica, en un lapse comprès grosso modo entre 5600-4900 cal BC. A l'inici, uns capítols introductoris fan un repàs de les dades historiogràfiques i de l'estat del coneixement actual del neolític tant al oest Mediterrani com concretament a Catalunya. Per altra banda, es repassen també les ocupacions mesolítiques prèvies i les condicions paleoambiantals durant aquest període. Posteriorment, el nucli del treball es centra en dos aspectes de la recerca. Per una banda les datacions radiocarbòniques; i per l'altre, l'anàlisi de les primeres ceràmiques impreses. Per aquest període es comptava amb nombroses datacions pel NE peninsular, malauradament algunes d'aquestes no tenien la qualitat suficient com ser considerades vàlides. Per aquest motiu, s'han analitzat tots els contextos arqueològics de procedència i els tipus de mostra emprada per obtenir les datacions radiocarbòniques, en base a un criteri de validesa proposat per nosaltres per aquesta recerca. L'eliminació de les datacions poc fiables ha permès proposar unes bones forquilles radiocarbòniques i al mateix temps, s'ha observat la presència de diferents fases de concentració de datacions: un grup anterior a 5500 cal BC, un altre entre 5500-5300 cal BC, un entre 5300-5100 cal BC i un darrer amb datacions posteriors a 5150 cal BC. Per altra banda, s'han analitzat els registres d'un total de 32 jaciments, dels quals 27 s'ha fet de manera directa i la resta a partir de dades publicades. L'estudi s'ha centrat tant en aspectes tècnics i morfològics com sobretot a nivell decoratiu. Aquest darrer tipus d'informació ens ha permès observar diferències i similituds entre els territoris i en les diferents fases cronològiques observades a partir de l'estudi de les datacions. En les àmplies discussions i a les conclusions, es treballa sobre la periodització de la neolítització al NE peninsular en base a les dades inèdites obtingudes. En aquest sentit, es detecta una primera colonització dels trams del litoral i prelitoral central i meridional durant les fases que comprenen fins a 5300 cal BC, sent clares diferències en les produccions ceràmiques entre cada territori. Posteriorment, la neolitització s'estén a la resta del territori català, amb importants focus al NE de Catalunya, al sud i a la zona compresa entre el riu Segre i els Pirineus. Les diferències entre cadascun dels territoris es mantenen a nivell cultural. En conclusió, es proposa que el fenomen de neolitització no és tant homogeni com es creia, sinó que afecta a biòtops independents entre ells, tant durant les fases més antigues com fins aquelles més evolucionades.
[eng] My main interest in this research lies in the study of the first Neolithic populations in the NE of Iberian Peninsula, focus in two axes: tracing the exact chronology of the Early Neolithic in this area and the analysis of the first pottery productions. After introductory chapters where historiographical aspects are analyzed, it comes data on the state of affairs of the Early Neolithic, both at South European and Catalan zoom. The nucleus of the study focuses on the central chapters. First, I have proposed a taphonomical filter to accept or reject the radiocarbon dating from the NE of Iberia. This has allowed us to set a proper chronological periodization by Early Neolithic of this area. The existence of four chronological phases is proposed: before 5500 cal BC, 5500-5300 cal BC, 5300-5150 cal BC and after 5150 cal BC. The other main research line is the analysis of the Early Neolithic pottery from 32 different sites, both technical and morphological viewpoint, but specially the decoration of the vessels is studied. The chapter discussion is focused to combine the correct radiocarbonic dating and the pottery data, And so may be infer information about the Neolithisation process in NE of Iberian Peninsula at different levels, chronological, geographical and cultural
URI: http://hdl.handle.net/2445/69672
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FXOA_TESI.pdf56.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.