Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69678
Title: L'esclerosis múltiple en la posturologia
Author: Cabero Buxaderas, Marta
Director: Beltrán Ruiz, J. Ignasi
Keywords: Esclerosi múltiple
Postura humana
Treballs de fi de grau
Multiple sclerosis
Posture
Bachelor's thesis
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: Objectius: Revisar informació bibliogràfica sobre l’esclerosis múltiple en relació amb la posturologia. Realitzar un estudi d’un cas clínic amb esclerosis múltiple. Mètodes: Es realitza una recerca bibliogràfica en diferents bases de dades i en llibres publicats. Resultats: La relació de l’esclerosis múltiple amb la posturologia és un tema poc estudiat. En quant al cas clínic s’observa una millora en l’equilibri del pacient amb EM. Conclusió: La falta d’articles publicats no implica que no hi hagi una base científica. Els bons resultats obtinguts en el cas clínic no són extrapolables a tota la població amb EM però denoten bons resultats
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor: J. Ignasi Beltrán Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/69678
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69678.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons