Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69682
Title: El suplement de magnesi: utilitat dins de l’àmbit podològic
Author: Cirera Escuer, Joan Josep
Director: Carbonell Bardera, Lourdes
Keywords: Magnesi
Suplements nutritius
Podologia Tesis
Treballs de fi de grau
Magnesium
Dietary supplements
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: ANTECEDENTS: La classificació dels suplements dietètics de magnesi com aliments promou un accés generalitzat i augmenta la possibilitat que els pacients els utilitzin sense ser supervisats. Aquesta revisió té com objectiu oferir una visió general del paper del magnesi en diferents malalties que afecten el pacient podològic i l’efecte d’administrar suplement de magnesi(SuplMg) per millorar la seva qualitat de vida. MÈTODES: Cerca bibliogràfica sobre l’eficàcia del SuplMg en la diabetis, l’osteoporosi, les rampes musculars i les malalties de les ungles publicades en els últims 10 anys. Consultes a investigadors, productors, distribuïdors i consumidors de SuplMg. RESULTATS: El dèficit de magnesi està present de forma generalitzada en el pacient diabètic i en els pacients d’edat avançada. El SuplMg és una alternativa segura i econòmica pel tractament però l’evidència científica sobre la seva eficàcia és limitada. CONCLUSIONS: La falta d’evidència no significa falta d’efecte, calen més investigacions per poder recomanar l’ús rutinari de SuplMg
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor: Lourdes Carbonell Bardera
URI: http://hdl.handle.net/2445/69682
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69682.pdf852.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons