Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8470
Title: Exercici gamma fictícia pas a pas
Other Titles: Exercici tutoritzat d'aplicació de la tècnica de les GAMMES FICTÍCIES
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Organització de la producció
Gestió de la producció
Rendiment industrial
Productivitat
Problemes i exercicis
Gamma fictícia
Distribució en planta
CIRAX
Issue Date: 29-May-2009
Abstract: Aquest recurs didàctic, que els autors hem denominat exercici tutoritzat, us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució d'un exercici o problema plantejat: en aquest cas, sobre l'aplicació de la tècnica de les GAMMES FICTÍCIES. En un context en el qual cada vegada més l'alumne esdevé més responsable i protagonista en la seva formació, i on la mera transmissió d'informació del docent cap a l'estudiant deixa pas a un aprenentatge més autònom i autodirigit, els exercicis tutoritzats, entesos com a sistemes instructius d'autoaprenentatge, que mostren a l'alumne la forma (pas a pas) de fer correctament una determinada activitat, resulten molt adequats. La tècnica de les gammes fictícies s'utilitza amb la finalitat de dissenyar la distribució en planta més adequada. Coneguda la seqüència de fabricació d'un cert nombre de productes, aquest mètode permet distribuir tots els llocs de treball implicats en la fabricació de la manera més eficient possible. D'aquesta manera s'aconsegueix augmentar la productivitat i l'eficiència de l'organització. Per tant, la implantació de la tècnica de les gammes fictícies mitjançant aquest sistema d'exercicis tutoritzats creat pel grup G.IDEA és especialment adequada en els nous entorns d'aprenentatge universitari. Es tracta d'una eina dissenyada, en principi, per als estudiants d'Economia de l'Empresa II i de Direcció de la Producció de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses.
Este recurso didáctico, que los autores hemos denominado ejercicio tutorizado, os mostrará paso a paso y de forma muy clara, ordenada y detallada el procedimiento para la resolución de un ejercicio o problema planteado: en este caso, sobre la aplicación de la técnica de las GAMAS FICTICIAS. En un contexto en el que cada vez más el alumno es más responsable y protagonista de su formación, y en el que la mera transmisión de información del docente hacia el estudiante deja paso a un aprendizaje más autónomo y autodirigido, los ejercicios tutorizados, entendidos como sistemas instructivos de autoaprendizaje, que muestran al alumno la forma (paso a paso) de hacer correctamente una determinada actividad, resultan muy adecuados. La técnica de las gamas ficticias se utiliza con la finalidad de diseñar la distribución en planta más adecuada. Conocida la secuencia de fabricación de cierto número de productos, este método permite distribuir todos los puestos de trabajo implicados en la fabricación de la manera más eficiente posible. De esta manera se consigue aumentar la productividad y la eficiencia de la organización. Por tanto, la implantación de la técnica de las gamas ficticias mediante este sistema de ejercicios tutorizados creado por el grupo G·IDEA es especialmente adecuada en los nuevos entornos de aprendizaje universitario. Se trata de una herramienta diseñada, en principio, para los estudiantes de Economía de la Empresa II y de Dirección de la Producción de la titulación de Administración y Dirección de Empresas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/8470
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gamma.swf800.84 kBswfView/Open
Exercici gamma fictícia_portada.pdfPortada i crèdits62.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons