Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/95972
Title: Sindactília: influència genètica i la predominança lligada al sexe i tècniques quirúrgiques correctives al peu
Author: Capell Morera, Annabel
Director: Novel Martí, Virginia
Keywords: Malformacions del peu
Treballs de fi de grau
Foot abnormalities
Bachelor's thesis
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: Els orígens de la Sindactília, com a malformació present en el moment del naixement, es remunta a l'Edat Mitjana (936-1013) pel cirurgià musulmà Al-Andaluz Zahrawi, conegut a Occident com Abulcasis. Ambroise Paré (1510-1590), és qui al segle XVI descriu la Sindactília com a dits units.1 La sindactília, és la malformació congènita digital més comuna. Es localitza als dits de mans i peus, els quals estan fusionats o units entre si per la membrana interdigital. Sovint es presenta entre el 2n i 3r dit del peu.2,3 És interessant des del punt de vista de la Podologia, ja que està poc estudiada en comparança amb la sindactília de mans, atès que és més estètica que funcional
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor: Virginia Novel Martí
URI: http://hdl.handle.net/2445/95972
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95972.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons