Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/95981
Title: Romànic tardà a les terres de Lleida. Estudis sobre Vilagrassa. Actes de la Jornada de Treball XLII, Vilagrassa, 27 novembre de 2011, Sant Martí de Riucorb, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 2013. Miquel TORRES, Joan-Ramon GONZÁLEZ, Dolors GABARRA i Josep SANAHUJA, coords. [Ressenya de llibre]
Author: Casas i Nadal, Montserrat
Keywords: Ressenyes (Documents)
Art romànic
Baixa edat mitjana
Vilagrassa (Catalunya)
Reviews (Documents)
Romanesque art
Late Middle Ages
Vilagrassa (Catalonia)
Issue Date: 1-Jun-2014
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: Aquest volum recull les ponències i comunicacions presentades a la XLII Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent, liderat pel Miquel Torres i Benet. Dedicada a la doble temàtica de "Estudis sobre Vilagrassa" i "El Romànic tardà a les Terres de Lleida", s'hi apleguen 23 col·laboracions, bàsicament centrades en l'època medieval. Com és ja una tradició arrelada per part del Grup de Recerques, hom aprofita les Trobades per posar en contacte els estudiosos locals i el món acadèmic per debatre, contrastar i discutir temes específics que poden interessar tant els propis estudiosos com un públic més genèric.
Note: Reproducció del document publicat a: http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/718/733
It is part of: Anuario de Estudios Medievales, 2014, vol. 2014 (44), num. 1, p. 535-536
URI: http://hdl.handle.net/2445/95981
ISSN: 0066-5061
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
642800.pdf59.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons