Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96007
Title: Disseny d’un projecte d’animació a la lectura i proposta d’unes directrius a aplicar des de la biblioteca pública amb el col·lectiu de discapacitats intel·lectuals: el cas de la Residència per a grans disminuïts psíquics Valldoriolf (La Roca del Vallès) i la Biblioteca de La Roca del Vallès
Author: Tuset Páez, Núria
Director: Seguí i Palou, Rosa
Keywords: Biblioteques públiques
Discapacitats
Animació a la lectura
Treballs de fi de grau
Public libraries
People with disabilities
Reading promotion
Bachelor's thesis
Issue Date: Jan-2016
Abstract: L’objecte de la recerca és identificar els serveis de lectura existents a la Residència per a grans disminuïts psíquics Valldoriolf de La Roca del Vallès per als seus residents. A partir d’aquest punt, provar de fer millores en l’animació a la lectura amb la col·laboració de la biblioteca pública.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Rosa Seguí i Palou
URI: http://hdl.handle.net/2445/96007
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG. Nuria Tuset Paez-1.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons