Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96070
Title: Anàlisis de la durada del tractament conservador previ a la intervenció quirúrgica de la onicocriptosis
Author: Losantos Florensa, Meritxell
Director: Pérez Quiros, Manuel
Keywords: Malalties de les ungles
Malalties del peu
Treballs de fi de grau
Infeccions
Nail Diseases
Foot diseases
Bachelor's thesis
Infections
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: En el desenvolupament d’aquest treball s’analitzarà la durada del tractament conservador realitzat a pacients intervinguts quirúrgicament posteriorment d’onicocriptosis i les variables relacionades amb la població de la mostra estudiada. La hipòtesi plantejada és que en la onicocriptosis el tractament conservador sol ser de curta durada, ja que la majoria dels pacients opten per la cirurgia al ser aquesta una solució definitiva. Es pot dividir el treball en dues parts: la primera part correspon a la revisió bibliogràfica sobre la onicocriptosi i la segona, conté un estudi mitjançant històries clíniques de l’Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona. Els resultats i les conclusions que s’obtenen són les següents: la mitjana de la durada del tractament conservador és d’un mes i mig, un 55% de la mostra correspon al sexe femení i un 45% al masculí, la mitjana d’edat es troba als 20 anys, el tractament conservador més utilitzat és l’espiculoectomia amb un 54% juntament amb l’aplicació de Tisuderma 2’5% amb un 25%, la tècnica quirúrgica més utilitzada a l’Hospital Podològic és la reconstrucció estètica amb un 37% seguida de Lelièvre amb un 30%, només un 5% dels pacients presenten hiperhidrosis, respecte la pronació del peu, un 43% presenten un peu pronat, la majoria dels individus estudiats són estudiants (un 42%) i la resta de professions són molt variades, i en un 43% no estava especificat si realitzaven activitat complementària, dels que la realitzen la més freqüent és caminar
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor: Manuel Pérez Quiros
URI: http://hdl.handle.net/2445/96070
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96070.pdf903.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons