Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96151
Title: Normalització de les vocals mitjanes anteriors en català en parla espontània
Author: Rius-Escudé, A
Torras Compte, Francina
Keywords: Normalització lingüística.
Català
Vocals.
Language standardization.
Catalan language.
Vowels.
Issue Date: 2015
Publisher: Universitat de València
Abstract: En aquest article presentem els resultats obtinguts en una investigació basada en l'anàlisi acústica de les vocals mitjanes anteriors normalitzades del català central en un context de parla espontània. Hem utilitzat el Corpus oral de parla espontània de Font-Rotchés (2006), i el de Rius-Escudé (en premsa), que contenen 60 hores de material audiovisual, del qual hem seleccionat 177 vocals mitjanes anteriors, 98 d'altes i 79 de baixes, emeses per 67 informants catalans, homes i dones, de la varietat dialectal central, d'edats compreses entre els 18 i els 80 anys, de diferents professions que s'expressen en un context de parla espontània. Per fer l'anàlisi acústica, hem utilitzat l'aplicació d'anàlisi i síntesi de veu PRAAT, que ens ha permès extreure els valors dels dos primers formants (F1 i F2) de cada so vocàlic, i de l'aplicació SPSS Statistics 17.0 per comprovar la fiabilitat dels resultats. Per calcular la desviació típica, realitzar els histogrames i els gràfics de caixes, hem utilitzat el programa d'anàlisi estadística GSTAT2. Amb l'objectiu de reduir les diferències acústiques associades a les peculiaritats morfològiques de la cavitat oral dels informants, hem relativitzat les dades dels formants vocàlics seguint el procediment de normalització intrínseca del parlant S-centroid, proposat per Watt & Fabricius (2002). Així, hem obtingut els valors acústics normalitzats dels formants F1 i F2 de les vocals mitjanes anteriors del català en parla espontània.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.uv.es/normas/2015/anejos/Libro_Fonetica_2015
It is part of: Normas. Revista de estudios lingüísticos hispánicos, 2015, num. Anejo 7, p. 421-430
URI: http://hdl.handle.net/2445/96151
ISSN: 2174-7245
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
656813.pdf452.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons