Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96173
Title: Instruments per a la construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d’experiències d’Aprenentatge Servei
Author: Ayuste, Ana
Escofet Roig, Anna
Gros Salvat, Begoña
Obiols Suari, Núria
Payá Sánchez, Montserrat
Piqué Simón, Begoña
Rubio i Serrano, Laura
Masgrau Juanola, Mariona
Comas Arbós, Anna
Sansalvador, Maria Teresa
Keywords: Educació superior
Aprenentatge servei
Mestres
Pedagogia
Issue Date: 2016
Abstract: En el marc del projecte 2014 ARMIF 00044 “Construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d’experiències d’Aprenentatge Servei en la formació inicial de mestres”, l’equip d’investigació, en col·laboració amb sis estudiants dels Graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària, de la Universitat de Barcelona, i set estudiants del Grau d’Educació Primària de la Universitat de Girona, ha co-dissenyat els instruments següents amb l’objectiu de facilitar que l’anàlisi, reflexió i valoració de les experiències educatives que hagin viscut els i les estudiants, faciliti l’adquisició del coneixement teòric que es treballa a les aules de la Universitat. Aquests instruments estan co-dissenyats per a ser aplicats, bé puntualment (escollint el o els que es considerin més adequats per als interessos d’ensenyança-aprenentatge de cada assignatura), o bé com a vertebradors de la mateixa. En aquest darrer cas, és adient atendre als tres moments en els què hem classificat: abans d’iniciar l’experiència o projecte (ApS, Pràcticum...), durant el desenvolupament del mateix i en acabat. D’aquesta manera, les situacions d’acció educativa reals i viscudes pels i les estudiants, s’estenen al llarg de l’assignatura. La descripció que s’ofereix és de tipus general amb la intenció de què cada persona l’adapti a les característiques de cada grup-classe, assignatura i estil de professorat. Aquesta és una condició, la de flexibilitat o adaptabilitat dels instruments, que considerem prioritària per tal que serveixin a l’objectiu per al que han estat co-dissenyats: l’acostament entre pràctica i teoria i, amb ell, una formació acadèmica més significativa i vinculada a la realitat educativa escolar del nostre estudiantat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/96173
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
instruments ARMIF.pdf991.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons