Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96235
Title: Noves necessitats -> nous perfils. Bibliotecaris per al suport en l’edició
Author: Coll Mestre, Josep
Masdeu Canyelles, Gemma
Keywords: Revistes electròniques
Accés obert
Congressos
Electronic journals
Open access publishing
Congresses
Universitat de Barcelona. CRAI
Universitat de Barcelona. CRAI Unitat de Projectes
Issue Date: 3-Mar-2016
Abstract: La nostra tasca com a bibliotecaris ha anat evolucionant i canviant en funció de les necessitats dels nostres grups d’usuaris. La suma de l’esforç col·lectiu i de la bona predisposició dels editors de revistes permet l’edició de revistes científiques de la Universitat competitives i allotjades en el portal RCUB, i els beneficis són compartits. Els editors troben a RCUB una bona eina per disposar de la revista en format digital, s’asseguren la preservació de la revista per a un ús futur i tenen la possibilitat de rebre el segell de revista reconeguda. I a la Universitat li és útil poder agrupar el major nombre de revistes en un portal institucional. El portal RCUB ha anat creixent aquests darrers anys, tant pel que fa al volum de revistes i la multidisciplinarietat d’aquestes com pel que fa a la qualitat. Algunes xifres, de novembre de 2015, que corroboren aquesta afirmació són les 33 revistes gestionades a través del portal.
It is part of: Pòster presentat a: 14es Jornades Catalanes d'informació i documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016.
URI: http://hdl.handle.net/2445/96235
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14JCID_UBCRAI_UP_OJS.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons