Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96236
Title: El paper del CRAI-Biblioteca en l’adquisició de competències informacionals: col·laboració i contagi
Author: Tremosa Armengol, Jordi
Agell Perramon, Anna
López Sevilla, Xavier
Comas Lamarca, Núria
Cardona, Mercè
Flores Martí, Maria del Mar
Pedrazuela Roca, Maria Angels
Tarrida Roselló, Maite
Álvarez Mallol, Conxa
Keywords: Centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació
Alfabetització informacional
Congressos
Learning Resources Centres
Information literacy
Congresses
Universitat de Barcelona. CRAI
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus de Mundet
Issue Date: 3-Mar-2016
Abstract: Amb la desaparició dels crèdits de lliure elecció, es constata la dificultat d’atreure als alumnes cap activitats formatives que es facin fora del seu horari lectiu. Paral·lelament, als taulells d’informació, es detecta un increment de preguntes sobre els recursos d’informació i serveis que ofereix el CRAI Biblioteca del Campus de Mundet. A partir del curs acadèmic 2012-13, es fixa l’objectiu de promoure actuacions encaminades a fomentar l’ús autònom per part dels estudiants dels recursos i serveis esmentats.
It is part of: Pòster presentat a: 14es Jornades Catalanes d'informació i documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016.
URI: http://hdl.handle.net/2445/96236
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14JCID_UBCRAIMundet.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons