Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96272
Title: Influència dels trastorns d'oculomotricitat en l'equilibri ortostàtic i dinàmic
Author: Navarro Pagà, Judith
Director: Beltrán Ruiz, J. Ignasi
Keywords: Postura humana
Equilibri (Fisiologia)
Treballs de fi de grau
Músculs
Autoconcepte
Peu
Posture
Equilibrium (Physiology)
Bachelor's thesis
Muscles
Self-perception
Foot
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: L’objectiu d’aquest present treball és analitzar com afecten les patologies lligades a l’oculomotricitat a l’equilibri i a la postura de les persones, i veure com influeixen tant en l’estàtica com en la dinàmica. Això, ho explicarem des de la disciplina que parla de tot això, tenint en compte, alhora, el seu origen, evolució i perspectives científiques. Per altra banda, analitzarem les relacions oculomotrius i com afecten a les cadenes musculars, la globalitat corporal i com a conseqüència al peu. El recull de revisions bibliogràfiques demostren que, tant una patologia oculomotora, com una mala repartició de la força a les cadenes musculars, que és mantinguda al llarg del temps, com a conseqüència, provoca molts canvis i adaptacions que repercuteixen a l’equilibri, de manera molt important
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor: J. Ignasi Beltrán Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/96272
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96272.pdf633.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons