Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96444
Title: Escultura sonora Baschet. Arxiu documental i classificació d'aplicacions per al desenvolupament de formes acústiques
Author: Ruiz i Carulla, Martí
Director/Tutor: Cerdà i Ferré, Josep
Keywords: Escultura sonora
Sound sculpture
Baschet, François, 1920-2014
Baschet, Bernard, 1917-2015
Issue Date: 21-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El nostre estudi -basat en les fonts documentals originals i el treball de camp-, aporta una lectura del corpus de l’obra a la llum del sistema conceptual desenvolupat pels Baschet, per facilitar la comprensió dels principis acústics i les seves aplicacions. L’objectiu d’aquesta tesi és posar en valor aspectes estètics i tècnics -en relació als posicionaments vitals dels Baschet respecte la noció de l’Escultura Sonora com a objecte de participació pública-, per afavorir la reflexió i contribuir a establir les bases per a la conservació, recerca i desenvolupaments posteriors, tot insertant-se naturalment en la pròpia trajectòria de l’Escultura Sonora Baschet.
[eng] Our study -based on original documentary sources and field work- provides a reading of the corpus of work under the light of the conceptual system developed by Baschet, to ease the understanding of acoustic principles and their applications as well. The aim of this thesis is to highlight the technical and aesthetic aspects -in relation to the vital statements of Baschet respect the notion of Sound Sculpture as an object for public participation- to encourage ponder and help laying the foundation for conservation, research and further development, while inserting naturally in the path of the Baschet Sound Sculpture.
Note: Els arxius sonors complementaris d'aquesta tesi es poden trobar a / Los archivos sonoros complementarios de esta tesis se pueden encontrar en / Complementary audio files from this dissertation can be found at: http://dom.cat/t2p
URI: http://hdl.handle.net/2445/96444
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MRiC_TESI.pdf47.28 MBAdobe PDFView/Open
02.MRiC_ANNEXOS.pdf39.92 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons