Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96480
Title: escultura i plàstic. El Plàstic: concepte i eina per a l’escultor
Author: Fabregat, Ester, 1977-
Director/Tutor: Dalmau Sivila, Jordi
Vilà, Antònia, 1951-
Keywords: Art contemporani
Escultura
Plàstics
Tècniques escultòriques
Contemporary art
Sculpture
Plastics
Sculpture techniques
Issue Date: 12-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi és el resultat de la investigació teòrico-pràctica sobre els polímers aplicats a l’escultura. El treball s’introdueix amb els fonaments químics i físics de les propietats del plàstic, segueix amb una introducció sobre els orígens i el desenvolupament dels diversos tipus de plàstic i se centra en el seu ús com a material escultòric, des dels primers usos fins a l’actualitat. Es classifiquen els diversos tipus de plàstic per famílies, comprovant les seves propietats escultòriques, i es tracten temes com ara ecosistema, reciclatge, innovació, ús en grans volums tridimensionals, escultures inflables, durabilitat, restauració, taxidèrmia, processos industrials i distribució. En el decurs de la investigació s’ha seguit el procés creatiu escultòric aplegant experiències i coneixements sobre el particular, juntament amb entrevistes que s’han abordat des d’una perspectiva multidisciplinar.
[eng] This Thesis is an outcome of theoretical research and practice about sculpture made of plastics. Starting with the introduction of chemical and physical properties of plastic materials, followed by its historical impact and the effects on the sculpture discipline until its current application. Catalogued by families, checking sculptural properties, and expanding the effects of the material on the ecosystem, recycling, innovation, high-volume three-dimensional, inflatable, durability, restoration, taxidermy, industrial processes and distribution. Following the sculpture creative process binding experiences, knowledge and interviews in multidisciplinary areas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/96480
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Escultura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EFM_TESI.pdf19.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.