Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96525
Title: Dels efectes de la STEDH del Río Prada c. Espanya. Analisi i repercussions del pronunciament sobre la doctrina Parot
Author: Ribas Abella, Joaquim
Director: Badia Martí, Anna
Keywords: Jurisprudència
Penes
Treballs de fi de grau
Jurisprudence
Punishment
Bachelor's thesis
Tribunal Europeu dels Drets de l'Home
Doctrina Parot
Issue Date: Jan-2015
Abstract: Aquest Treball té l’objectiu d’estudiar l’estat de la qüestió sobre aquest pronunciament del Tribunal d’Estrasburg i els efectes que han causat i que podrien causar en l’ordenament jurídic intern espanyol.
Note: Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2014-2015. Tutora: Anna M. Badia Martí
URI: http://hdl.handle.net/2445/96525
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Dret_Joaquim_Ribas_Abella.pdf385.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons