Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96540
Title: Economia i complexitat
Author: Perramon Ayza, Joaquim Maria
Keywords: Metodologia
Economia
Incertesa
Complexitat
Conducta (Psicologia)
Methodology
Economics
Uncertainty
Human behavior
Complexity
Issue Date: 11-Mar-2016
Abstract: [eng] We note that in a complex economic environment and uncertain economic principles are more restrictive than a positive force. To give an explanation was interesting to analyze the complexity and uncertainty. On the one hand we find that the complexity of the mathematical analysis developed in other sciences had no application in the economy. Moreover, the model of economic theory can be seen as an evolutionary system based on market conditions and individual economic behavior. It is a model that leads to equilibrium, not to the chaos. However, increasingly, the assumption of rationality general equilibrium model is questioned. The individual economic behavior varies uncertainty better fit the description that is made from behavioral psychology. Changing the assumptions of rationality behavior behavioral assumptions could build a different evolutionary system.
[cat] S'observa que en un entorn econòmic complexe i incert, els principis econòmics tenen més força restrictiva que positiva. Per a donar una explicació era d'interès analitzar la complexitat i la incertesa. Per una banda ens trobem que l'anàlisi matemàtic de la complexitat desenvolupat en altres ciències no ha tingut aplicació en l'economia. D'altra banda, el model de la teoria econòmica pot contemplar-se com un sistema evolutiu basat en unes condicions de mercat i comportament econòmic individual. Es tracta d'un model que condueix a l'equilibri i no al caos. Tanmateix, cada cop més, la hipòtesi de racionalitat del model d'equilibri general es posa en dubte. El comportament econòmic individual varia segons la incertesa, ajustant-se millor a la descripció que se'n fa des de la psicologia conductista. Canviant les hipòtesis de racionalitat per hipòtesis de comportament conductista es podria construir un sistema evolutiu diferent.
It is part of: Ponència presentada a: Seminari IAFI, 11 de març de 2016.
URI: http://hdl.handle.net/2445/96540
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca IAFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
economia_i_complexitat.pdf107.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons