Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96725
Title: Les competències professionals dels titulats universitaris d'ADE: valoració de les necessitats formatives
Author: Bartual Figueras, M. Teresa
Turmo Garuz, Joaquín
Adillón, Román
Garcia Marimon, Xavier
Simó i Solsona, Montse
Keywords: Rendiment acadèmic
Direcció d'empreses
Ensenyament d'economia i empresa
Necessitats de formació
Titulats universitaris
Competències professionals
Mercat de treball
Academic achievement
Industrial management
Economics and business education
Training needs
College graduates
Vocational qualifications
Labor market
Issue Date: Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El principal objectiu d'aquest treball és identificar la demanda de competències professionals dels titulats d'ADE i el desajust entre les competències adquirides pels titulats, és a dir l'oferta, i la demanda de competències per part dels ocupadors. L'estudi es basa en l'opinió dels empresaris, obtinguda a través d'una enquesta i d'entrevistes en profunditat. Els resultats mostren que les empreses valoren les competències genèriques més que les específiques i que, al mercat de treball, el desenvolupament de les competències transversals és un element determinant de l'ocupabilitat. Els resultats plantegen la necessitat de reorientar la formació i els mètodes d'ensenyament-aprenentatge i suggereixen la conveniència d'una relació més profunda entre les universitats i les empreses.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2016.8.6
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2016, vol. 2016, num. 8, p. 44-55
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2016.8.6
URI: http://hdl.handle.net/2445/96725
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
656990.pdf245.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons