Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96780
Title: Effects of austerity measures taken in the present crisis the oxymoron of expansive austerity
Author: Carreño Mateu, Andreu
Director: González Calvet, Josep
Keywords: Economia
Crisis econòmiques
Política econòmica
Treballs de fi de grau
Economics
Depressions
Economic policy
Bachelor's thesis
Issue Date: 5-Feb-2016
Abstract: [eng] Eight years after all this started, I have analysed the results of the decisions and policies taken by economic authorities to achieve an idea of their effectivity. By focusing on the austerity measures implemented in the EU and the US, I have analysed if those measures helped the economy recover or just made the situation worse. Using a Neo-Classical version of Mankiw’s 3-equation Model, but with some adjustments to get more realistic results, I analysed if the policy choices taken from a classic point of view could have been out bested by more Keynesian policies to bring the economy back on its feet.
[cat] Vuit anys després que esclatés la crisis més gran des de la gran depressió, aquest treball mira enrere per observar els resultats de les solucions emprades per part de les autoritats econòmiques i així poder analitzar la seva efectivitat. Centrant-se en les polítiques de la UE i els EEUU per poder concloure si varen ser les adequades o si, d’altre banda, tan sols van empitjorar la situació econòmica. Utilitzant una versió neo-clàssica del model de Mankiw de 3 equacions, però amb ajustos que, des d’un punt de vista més keynesià, aporten més realisme al model, analitzo si amb polítiques de caire més keynesià, s’haguessin pogut millorar els resultats causats per les polítiques d’austeritat per tal de fer front a la crisi financera.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016 , Tutor: Josep Gonzalez Calvet
URI: http://hdl.handle.net/2445/96780
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Carreño-Andreu-febrer16.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons