Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96843
Title: La devoció a Tecla a la Tarragona medieval i La Història de la vida de la protomàrtir santa Tecla, patrona de Tarragona de Josep Valls
Author: Alsina Alsina, Ma. Antònia
Director: Baiges i Jardí, Ignasi J. (Ignasi Joaquim)
Keywords: Civilització medieval
Devocions populars
Tarragona (Catalunya)
Tesis de màster
Medieval civilization
Devotional exercises
Tarragona (Catalonia)
Masters theses
Issue Date: Dec-2015
Abstract: L’objectiu principal del present treball és el de transcriure i fer públic el text atribuït a Josep Valls sobre santa Tecla i les gestions de Jaume II per fer portar la relíquia de la verge des d’Armènia fins la Catedral de Tarragona. Prenent el manuscrit com a eix central, s’han desenvolupat al seu entorn els diferents apartats que conformen el treball per tal de contextualitzar–ne cadascun d’ells. Així doncs, en primera instància s’han pretès estudiar els orígens de la devoció a santa Tecla a Tarragona al llarg de l’antiguitat tardana (segles V- VI) i així comprendre com arribà a aquesta ciutat i qui la portà. Per tant, hem començat examinant la devoció a sant Pau a la capital de la Tarraconense a partir del seu pas per la ciutat en missió evangelitzadora i seguidament hem continuat amb l’hipotètic periple de santa Tecla seguint els passos de l’apòstol, el seu mestre. Per tal de fonamentar aquest punt, la investigació s’ha endinsat en la tradició literària existent en aquesta època entre l’orient i l’occident cristià com a via de transmissió de la vida i miracles de la santa, mitjà que difongué la seva figura com a símbol de virginitat, castedat i ascetisme. Aquesta secció culmina amb unes referències puntuals a la història de la Tarragona visigoda entre els segles VII i VIII per entendre de quina manera s’assimilà aquesta devoció i quina acollida tingué en els diferents àmbits de la ciutat. La Manca de documentació i de dades objectives fa pràcticament inviable l’estudi del període musulmà, per aquesta raó no s’ha incidit en la devoció i el culte a Tecla ni en l’estat de l’església tarragonina durant la dominació sarraïna...
Note: Treballs Finals del Màster de Cultures Medievals, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Ignasi J. Baiges Jardí
URI: http://hdl.handle.net/2445/96843
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_CM_ Alsina.pdf8.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons