Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97007
Title: Aproximació a l’ús actual de cinc trets dialectals propis del català septentrional de transició a l’àrea del Baix Empordà i en tres generacions
Author: Bandrés i Pons, Núria M.
Director: Massip i Bonet, M. Àngels, 1957-
Nogué Serrano, Neus
Keywords: Lingüística
Dialectologia
Català
Baix Empordà (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Linguistics
Dialectology
Catalan language
Baix Empordà (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2015
Abstract: L’objectiu general d’aquest treball és el de descriure les realitzacions de cinc trets dialectals propis de l’àrea septentrional de transició en quaranta-cinc informants pertanyents a poblacions i franges d’edat diferenciades del Baix Empordà. Hem escollit aspectes morfològics per tal d’inscriure’ns en la trajectòria dels pocs estudis que s’han fet d’aquesta àrea (que sovint s’han reduït al lèxic i a la presència de l’article salat a les zones costaneres) i establir una certa reciprocitat entre aquests treballs. Un altre dels objectius principals de la recerca és observar l’evolució que poden haver patit els trets lingüístics en qüestió amb el pas dels anys.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutores: M. Àngels Massip i Neus Nogué
URI: http://hdl.handle.net/2445/97007
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_FC_Nuria_Bandres.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons