Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97142
Title: Orientació psicopedagògica, educació emocional i ciutadania
Author: Bisquerra Alzina, Rafael
Keywords: Orientació educativa
Educació emocional
Educació cívica
Educational counseling
Emotional education
Civics education
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat Ramon Llull
Abstract: En l'ampli camp de l'orientació psicopedagògica podem identificar quatre grans àrees: orientació professional, orientació en els processos d'ensenyament i aprenentatge, atenció a la diversitat i orientació per a la prevenció i el desenvolupament. Dins aquesta última hi ha incloses un conjunt de propostes com ara aquestes: prevenció del consum de drogues, prevenció de la sida, prevenció de la violència, desenvolupament d'habilitats de vida, millora de l'autoestima, temes transversals (educació per a la salut, educació sexual, educació moral, educació ambiental, educació per a la pau, educació viària, educació del consumidor, educació per a la igualtat), educació emocional, educació per a la ciutadania, etc. Quan parlem d'educació emocional i educació per a la ciutadania des de la perspectiva de l'orientació, no hem d'entendre que ho hagi de fer l'orientador o l'orientadora, sinó que, des del Departament d'Orientació, com a agent de canvi, es pot jugar un paper important en la dinamització i coordinació d'aquests processos educatius.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/view/129699/179131
It is part of: Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 2009, num. 23-24, p. 119-128
URI: http://hdl.handle.net/2445/97142
ISSN: 1138-3194
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569277.pdf85.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.